PIRMAS PUSLAPIS

UAB "Investicijų valdymas" yra privati investicinė bendrovė.

Veiklos pobūdis:

Investuojame nuosavas ir partnerių lėšas, dalyvaudami įmonių ir nekilnojamo turto projektuose.
Dalyvaujame "plyno lauko" investiciniuose projektuose.
Investuojame į nekilnojamo turto projektus.